LexTalk

Languages
English
Update
2022-01-18
Latest Version
2.4.0
Android version
5.0+
LexTalk Mod Info
The description of LexTalk App

LexTalk er en multiplattform-løsning med både online og offline funksjonalitet.Løsningen kan enkelt kobles til serverprogrammet FactoryTalk for nedlastning av grunndata og rapportering tilbake til ditt ERP- eller forretningssystem.LexTalk egner seg spesielt godt til varetelling hos retailere, grossister og butikker. Med en bluetooth-skanner koblet på en smarttelefon, skjer varetellingene raskt, rimelig og effektivt. I tillegg til varetelling er det moduler for salgsordre, kundeordre, butikkordre, datafangst og bestilling.LexTalk er skreddersydd for salg, varetelling, ordreregistrering og bestilling. Løsningen er lett å implementere, uten store investeringer i eksisterende it-infrastruktur og kan integreres med de fleste økonomisystemer via Lexit API eller andre API’er.Via FactoryTalk Web Central, kan man enkelt administrere brukere, funksjonalitet, grunndata og ordredata.